اصول ایمنی در کار مهترین عنصر حفظ سلامت شخص ازخطرات ناشی ازکارهستند.درواقع با رعایت این اصول سلامت شخص تا حد زیادی به خطر نمی افتد.

البته با توجه به نوع کار این اصول متفاوت هستند.در بعضی مواقع با استفاده ازیک لباس کارمناسب میتوان ادعا کرد اصول اولیه رعایت شده اند.

در شرایط دیگری هم ممکن است نیاز به استفاده از ابزار کار مناسب باشد.آنچه در این مقاله قصد داریم مورد بحث قرار دهیم همین موارد هستند.

منظوراز ایمنی علم و هنرپیشگیری از حادثه می باشد.

اما سوالی که پیش می آید اینست که هدف عمیق از رعایت ایمنی در کار چیست؟هدف اصلی بوجود آمدن محیطی سالم است بنحوی که کارگران در محیط کار احساس امنیت کامل داشته باشند.

نکات ایمنی در کار

رعایت اصول ایمنی در مورد محل کار.

بعنوان مثال اگر ساختمان محل کار نیاز به تعمیر یا بازسازی داشته باشد این امر در اولویت قرار گیرد.

درصورت نیاز از شیشه های نشکن در محیط کار استفاده شود.

ایمنی لازم جهت جلوگیری از شکستن شیشه،بعنوان مثال اگر نیاز به شیشه های نشکن در محیط کار بود از این نوع شیشه ها استفاده شود.

فضای کافی داشته برای دسترسی ها داشته باشید.

مکان هایی که نیاز به نرده و حفاظ دارند را بدرستی تشخیص دهید و از اصول ایمنی در کار به درستی استفاده کنید.

حفره ها و چاله ها در کف محل کار می توانند خطرناک باشند لذا باید بدرستی شناسایی شوند و رفع گردند.

ممکن است در محیط کارهای مختلف عیب ونقص های متفاوتی وجود داشته باشند لذا باید شناسایی ورفع گردند.

برای ارتفاعات وجلوگیریاز سقوط افراد تدبیری بیاندیشید.

استفاده از تجهیزات ایمنی

یکی از مهمترین مواردی که موجب رعایت اصول ایمنی در کار می شود استفاده از تجهیزات مناسب است.تهیه تجهیزات مناسب  طبیعتا بعهده کارفرماست.

این تجهیزات شامل لباس کار،کلاه ایمنی،ماسک،گوشی ایمنی،کفش ایمنی و ... می شود.مسلمابرای استفاده از تجهیزات مناسب باید استانداردهای جهانی مورد بررسی قرار گیرند.